Stichting Open Standaarden Afval en Grondstoffen is het initiatief van 10 bedrijven en diensten in de afvalbranche om open standaarden toe te passen in de container- en pasmanagement

Bij een groot aantal gemeenten in Nederland wordt er bij de inzameling van huishoudelijk afval gebruik gemaakt van containerregistratiesystemen om vast te stellen of een container rechtmatig wordt aangeboden, wat de frequentie en het gewicht van het aangebodene is. Deze gegevens worden geregistreerd ten behoeve van de afvalstoffenheffing. Hiervoor zijn diverse registratiesystemen beschikbaar die leveranciersafhankelijk zijn. Voor de continuïteit, transparantie, efficiency en kwaliteit van container- en pasmanagement is men gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering van het containermanagement.

 

 

 

 

Laatste nieuws

Gids om STOSAG correct op te nemen in aanbestedingen

De werkgroep STOSAG krijgt signalen dat de STOSAG norm dikwijls niet goed wordt opgenomen in de bestekken.

STOSAG versie 2.0 uit

Nieuwe versie van de openstandaard uit

Werkgroep STOSAG opent weg voor HDX

Op 5 November 2013 is de werkgroep STOSAG wederom bij elkaar gekomen.

STOSAG nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!